Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

Retkeilypalveluiden ylläpitäjä ja kehittäjä

Kehittämishankkeet

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toimintaa ja palveluja on pystytty kehittämään 2000-luvun alusta alkaen erilaisilla EU-hankerahoituksilla. Säätiö on hallinnoinut myös maakunnallisia retkeilypalvelujen kehittämishankkeita yhteistyössä kuntien kanssa.

Kullakin hankkeella on rahoittajan hyväksymät tarkoin määritellyt tavoitteet. Hankkeet ja niiden tuloksia on esitelty hankkeiden omilla sivulla, jotka löytyvät valikosta vasemmalla.

Käynnissä olevat hankkeet

Retkiportaalin uudistus 2019 (UURE)

Retkisatamat Geopark-kuntoon käynnistyi keväällä 2016 ja jatkuu 2019.

2014-16 päättyneet hankkeet

Sarviniemi retkikohteeksi -kehittämishanke on tarkoitus viedä loppuun tämän vuoden aikana.

Etelä-Karjala Retkikartalle 2015-16, kehittämishanke, joka päättyi 30.6.2016

Retkeilyhanke 2011-12 (ReHa), investointihanke. Hanke päättyi 30.9.2014.

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke (RetKu) 2012-14, päättyi 31.12.2104.

Etelä-Karjalan retkeilyinfon ja huollon kehittämishanke (Ekri) 2014, päättyi 31.12.2014.

 

Lippu_ja_lause_pieni