Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

Retkeilypalveluiden ylläpitäjä ja kehittäjä

Kehittämishankkeet

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toimintaa ja palveluja on pystytty kehittämään 2000-luvun alusta alkaen erilaisilla EU-hankerahoituksilla. Säätiö on hallinnoinut myös maakunnallisia retkeilypalvelujen kehittämishankkeita yhteistyössä kuntien kanssa.

Virkistysaluesäätiöllä on vuonna 2017 käynnissä yleishyödyllinen investointihanke ”Retkisatamat Geopark-kuntoon”, jolle rahoitus saadaan kunnilta (40 %) ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta (60 %).

Kullakin hankkeella on rahoittajan hyväksymät tarkoin määritellyt tavoitteet. Hankkeet ja niiden tuloksia on esitelty hankkeiden omilla sivulla, jotka löytyvät valikosta vasemmalla.

Käynnissä olevat hankkeet 2017 (-2018)

Retkisatamat Geopark-kuntoon käynnistyi keväällä 2016 ja jatkuu 2017, mahdollisesti 2018.

Sarviniemi retkikohteeksi -kehittämishanke on tarkoitus viedä loppuun tämän vuoden aikana.

2014-16 päättyneet hankkeet

Etelä-Karjala Retkikartalle 2015-16, kehittämishanke, joka päättyi 30.6.2016

Retkeilyhanke 2011-12 (ReHa), investointihanke. Hanke päättyi 30.9.2014.

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke (RetKu) 2012-14, päättyi 31.12.2104.

Etelä-Karjalan retkeilyinfon ja huollon kehittämishanke (Ekri) 2014, päättyi 31.12.2014.

 

Lippu_ja_lause_pieni