Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

Retkeilypalveluiden ylläpitäjä ja kehittäjä

Ekri 2014

Etelä-Karjalan retkeilyinfon ja huollon kehittämishanke

Retkeilypalvelujen, myös informaation ylläpito on loputonta uusimistyötä. Kuntien ja virkistysaluesäätiön resurssit ovat pienet, ja aikaa myöten kertyy kunnostusvajetta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja kunnat myönsivät vuodelle 2014 hankerahoituksen, jolla pyritään parantamaan tiedotuksen sekä huollon tilannetta.

Retkeilyreittien huollon laadun parantaminen ja yhtenäistäminen 

Retkeilyreitit ovat kuntien ylläpitämiä. Kunnissa erilaisia ratkaisuja: joko kunnan liikuntapaikkojen huolto tai tekninen toimi vastaa huollosta tai retkeilyreittien ja laavujen huolto ostetaan esim. paikalliselta yhdistykseltä. Hankkeessa kartoitetaan maakunnan retkeilyreittien huoltokäytännöt, tutkitaan myös malleja muualta ja niiden pohjalta etsitään kehittämismalleja.

Retkeilyinfon päivitys

Hankkeessa on tuotettu uudistettu esite ”Retkeilijän Etelä-Karjala”. Esite on tehty suomen lisäksi myös englannin ja venäjänkielisenä samoilla sisällöillä. Esitteet tulevat painosta jakeluun vuoden loppuun mennessä.

Retkeilijän Etelä-Karjala suomenkielisen esitteen voi ladata katsottavaksi.

South Karelia for hikers englanninkielisen esitteen lataus.

ЮЖНАЯ КАРЕЛИЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ venäjänkielisen esitteen lataus.

Lippu_ja_lause_pieni