Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

Retkeilypalveluiden ylläpitäjä ja kehittäjä

Retkeilysivuston uudistaminen

UURE-hankkeessa toteutetaan Etelä-Karjalan retkeilyrekisterin uudistus, jonka yhteyteen sijoitetaan myös nämä Virkistysaluesäätiön sivut. Uuden retkeilysivuston osoitteeksi tulee ekvas.fi.

Retkeilysivuston/portaalin etusivulle tulee retkikohteiden valintapainikkeet ja kohteiden valikko(ja). Valittavien kohteiden suunnittelua tehdään vielä, ja valikot tarkennetaan yhdessä sivuston toteuttajan kanssa työn alkaessa. Kaikki sisällöt tuotetaan Virkistysaluesäätiön puolesta. Kohdetiedot tallennetaan OutdoorActive-alustalle, jonka sisällöntuotanto tapahtuu erillisenä sivujen valmistuksesta.

VASTAUKSIA ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN

K: Säätiön sivusto on pääosassa sivustolla, rekisterin toteutus on yksinkertaisempi?

V: Pidämme tärkeämpänä asiana retkikohteiden esittelyä eli retkikohderekisterin uudistusta. Virkistysaluesäätiön sivut tulevat portaalin alasivuksi ja sisällöt yksinkertaistuvat, käytännössä säätiön osuuteen jäävät säätiön hallintoa ja hankkeita koskevat alasivut.

K: Toimiiko siis OutdoorActive tavallaan julkaisualustana vai onko tarkoitus liittää se uuteen sivustoon jollain tekniikalla?

V: Retkeilyportaali toteutetaan uutena sivustona/portaalina, joka lukee sisällöt OutdoorActiven julkaisualustalta. Reittien ja kohteiden sisältö tallennetaan OutdoorActiveen. Sivusto/portaali tulee käyttämään OutdoorActiven FlexView -teknologiaa, josta lisätietoja täällä: http://developers.outdooractive.com/API-Reference/FlexView-API.html

FlexView`lla tehdään reitti-ikkunat EKVASin portaaliin. Tässä esimerkki:
https://www.yllas.fi/aktiviteetit/reittihaku 

K: Voiko tässä tapauksessa tarjota WordPress -alustaa vai pitääkö koko sivusto toteuttaa tuolla mainitulla Outdoor active -alustalla?

V: Sivuston toimittaja voi ehdottaa käytettävää alustaa, jolla sivusto/portaali toteutetaan. Ammattilaisilla on paras tieto siitä, mikä tähän tarkoitukseen on sopivin vaihtoehto. Tästä on kysymys tarjouspyyntölomakkeella, pyydetään myös perustelut ehdotukselle. Sivustoa ei siis toteuteta OutdoorActive-alustalla, vaan se toimii reitti- ja kohdetiedon sisältöjen paikkatieto- ja julkaisualustana. Lisätietoja täällä: http://developers.outdooractive.com/API-Reference/FlexView-API.html

K: Onko teillä graafista ohjeistoa jota noudatetaan? Suunnitellaanko sivustolle uusi ilme?

V: Valmista graafista ohjeistoa ei ole. Sivuston ilme suunnitellaan ja toteutetaan tilaajan toiveiden mukaisena: tavoitteena selkeät sivut joissa voisi käyttää joitain kuva-aiheita ja värejä voisi ottaa vanhoilta sivuilta.

K: Kuinka paljon työaikaa varataan käytön tukeen kk-tasolla hinnoittelua varten?

V: Toivon että osaatte arvioida, vain ongelmatilanteissa, jos jokin ei toimi.

————

Lisätiedot:

Hanna Ollikainen
040 823 5105
hanna.ollikainen@ekarjala.fi