Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

Retkeilypalveluiden ylläpitäjä ja kehittäjä

Tarjouspyyntöasiakirjat

Retkirakenteiden toteutus

Tarjoukset lähetettävä viimeistään 24.4.2017!

Virkistysaluesäätiö on saanut hankerahoituksen Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta retkisatamien palvelujen kehittämiseen vuosina 2016-18. Hankkeessa toteutetaan luontomatkailun toimintaympäristön vetovoimaisuutta tukevia investointitoimenpiteitä Saimaan alueella Etelä-Karjalan maakunnassa. Toimenpiteet kohdistuvat Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ylläpitämiin virkistysalueisiin ja retkikohteisiin, joiden palveluita parannetaan kunnostamalla, uusimalla ja rakentamalla uusia retkeilyrakenteita. Hankkeen tavoitteena on valmistautua Saimaa Geoparkin myötä lisääntyvään matkailukäyttöön ja nostaa kohteiden palvelutasoa myös paikallisille kävijöille.

Tällä hankinnalla haetaan rakentajia tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyille retkeilyrakenteille.

Tarkemmat tiedot on esitetty tarjouspyyntöasiakirjassa: Tarjouspyyntö_retkisatamarakenteet

Tarjous laaditaan tarjouslomakkeelle, jonka voi ladata tästä: Tarjouslomake_retkisatamarakenteet

Kohteiden sijainti kartalla löytyy tästä linkistä.

Rakenteiden kuvat voi ladata tästä:
L2_Ilkonsaari_06_PuuCee_30.11.16
L3_Ilkonsaari_02_PuuJäteKatosPuuCee
L4_Ilkonsaari_03_Iso.Grillikatos
L5_Muukonsaari_01_Pieni.Grillikatos
L6_Muukonsaari_03_PuuCee
L7_Päihäniemi_02_Pieni.Grillikatos
L8_Rastinniemi_01_Puukatos
L9_Satamosaari_01_PuuCee

Kirjalliset tarjoukset annettava tarjouslomakkeella, jotka tulee lähettää sähköpostilla Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle 24.4.2017 klo 12:00 mennessä. Tarjoukset lähetetään osoitteeseen virkistysaluesaatio@ekarjala.fi .

Sähköpostiviestin otsikon tulee olla ”Tarjous – Retkisatamat Geopark-kuntoon”.