Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

Retkeilypalveluiden ylläpitäjä ja kehittäjä

Retku 2012-14

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ja Kymenlaakson virkistysalueyhdistys toteuttavat yhdessä tiedottamiskampanjan, jonka tavoitteena on opastaa retkeilyalueiden ylläpitäjiä ja käyttäjiä toiminaan siten, että alueiden ympäristöarvot ja viihtyisyys säilyvät. Hankkeessa  yksi tärkeä kohderyhmä ovat ulkomaalaiset retkeilijät ja veneilijät, jotka eivät tunne suomalaisia retkeilytapoja, mutta keskustelua toimintavoista käydään myös tavoitettujen suomalaisten retkeilijöiden ja veneilijöiden kanssa.

ranger1 (1)

Hankkeessa haastetaan myös kaikki paikalliset retkeilykohteiden käyttäjät mukaan ylläpitämään ja jakamaan hyvää suomalaista retkeilyetikettiä.

Hankkeen toimenpiteet

  • Retkeilijän Etiketti -esite, josta on otettu painokset jaettavaksi matkailijoille.
  • Veneilijän turvallisuus– ja ympäristöohjeet -esite, josta myös painokset jakelussa.
  • Ohjetauluja kolmella kielellä retkikohteisiin ja laavuille.
  • Mediatiedotus lähinnä venäläisille matkailijoille suunnatuissa julkaisuissa.
  • Retkeilypalvelujen käyttäjäpalautetta kerätään myös tänä kesänä retki-isäntien toimesta. Viime vuoden kyselytulokset ovat luettavissa tässä linkissä: Kyselytulokset_yhteenveto_2013_EK

Kyselytulokset vuodelta 2014 löytyvät tästä linkistä

Retkeilykulttuurihankkeen toteutusaika on 1.4.2012 – 31.12.2014.

Lippu_ja_lause_pieni