Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

Retkeilypalveluiden ylläpitäjä ja kehittäjä

Sarviniemi 2017

Hanke pääsee alkamaan, kun vuokrasopimus Sarviniemen alueesta (7,5 ha) allekirjoittiin Metsähallituksen kanssa 5.5.2017

Hankkeen tavoitteena on yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa valmistella Sarviniemen alue retkeilykäyttöön jo kesäksi 2017 toteuttamalla välttämättömät siistimistyöt ja kartoittaa asukkaiden toiveita Sarviniemen alueen palveluista ja yrittäjien kiinnostusta ja suunnitelmia Sarviniemen toimintojen toteuttamiseen.

Hankkeessa perustetaan Sarviniemen toimijaverkosto ja tehdään huoltosopimukset paikallisten toimijoiden kanssa. Pidemmän tähtäimen kehittämistä varten teetetään suunnitelmat alueen virkistys- ja matkailupalvelujen toteutumiseen tarvittaville rakenteille ja rakennuksille. Tavoitteena on modernit ja kestävät rakennukset, joiden suunnitteluprosessiin voivat osallistua myös alueen asukkaat ja toimijat. Suunnitelluille rakennuksille teetetään kuvat rakennus- ja toimenpidelupien hakemista varten.

Yleiseen retkeilykäyttöön vuokattu alue Taipalsaaren Sarviniemessä.

Lisäksi alueen tunnettuuden sekä geologisen ja historiantietämyksen lisäämiseksi toteutetaan valokuvanäyttely, joka esittelee Saimaan geokohteita ja historiaa.

Sarviniemi retkikohteeksi -hankkeelle on saatu avustusta Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä ja Leader Länsi-Saimaa on puoltanut hankerahoitusta, josta lopullisen päätöksen tekee Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

 

Lisätietoja projektityöntekijä Mari Matikaiselta, puh. 050 301 3083, sähköposti sarviniemi2017@gmail.com.

1. hanketiedote

2. hanketiedote

Kutsu yrittäjille suunnattuun keskustelu- ja ideointitilaisuuteen