Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

Retkeilypalveluiden ylläpitäjä ja kehittäjä

Sarviniemi 2017

Sarviniemi retkikuntoon -hanke pääsi alkamaan, kun vuokrasopimus Sarviniemen alueesta (7,5 ha) allekirjoittiin Metsähallituksen kanssa 5.5.2017

Hankkeen tavoitteena on yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa valmistella Sarviniemen alue retkeilykäyttöön jo kesäksi 2017 toteuttamalla välttämättömät siistimistyöt ja kartoittaa asukkaiden toiveita Sarviniemen alueen palveluista ja yrittäjien kiinnostusta ja suunnitelmia Sarviniemen toimintojen toteuttamiseen.

Hanke järjesti talkoot Sarviniemessä 19.5. ja 10.6. Ohjelmallinen talkooilta pidettiin 27.7., jolloin alueen siistimisen lisäksi paikalla olijat saivat tietoa saimaannorpasta sekä pääsivät seuraamaan perinteikästä nuotanvetoa. Lisäksi hanke järjesti yrittäjille suunnatun keskustelu- ja ideointitilaisuuden 14.6. Sarviniemen aluetta on siistitty sekä kunnostettu turvallisemmaksi ja paremmin palvelevaksi. Alueella on tällä hetkellä kaksi nuotiopaikkaa puukatoksineen, käymälä sekä alueen käyttöä ohjaavat opastaulut. Kehitystyö jatkuu kaiken aikaa.

Hankkeessa perustetaan Sarviniemen toimijaverkosto ja tehdään huoltosopimukset paikallisten toimijoiden kanssa. Pidemmän tähtäimen kehittämistä varten teetetään suunnitelmat alueen virkistys- ja matkailupalvelujen toteutumiseen tarvittaville rakenteille ja rakennuksille. Tavoitteena on modernit ja kestävät rakennukset, joiden suunnitteluprosessiin voivat osallistua myös alueen asukkaat ja toimijat. Suunnitelluille rakennuksille teetetään kuvat rakennus- ja toimenpidelupien hakemista varten.

Yleiseen retkeilykäyttöön vuokrattu alue Taipalsaaren Sarviniemessä.

Lisäksi alueen tunnettuuden sekä geologisen ja historiantietämyksen lisäämiseksi toteutetaan valokuvanäyttely, joka esittelee Saimaan geokohteita ja historiaa.

Sarviniemi retkikohteeksi -hankkeelle on saatu avustusta Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä ja Leader Länsi-Saimaa on puoltanut hankerahoitusta, josta lopullisen päätöksen teki Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

 

Lisätietoja projektityöntekijä Mari Matikaiselta, puh. 050 301 3083, sähköposti sarviniemi2017@gmail.com.

           

                                       

 

 

4. hanketiedote

Menneiden aikojen ilta 9.9.2017

1. hanketiedote

2. hanketiedote

3. hanketiedote

Kutsu yrittäjille suunnattuun keskustelu- ja ideointitilaisuuteen