Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

Retkeilypalveluiden ylläpitäjä ja kehittäjä

Sarviniemi 2017-18

Sarviniemi retkikohteeksi -hanke pääsi alkamaan, kun vuokrasopimus Sarviniemen alueesta (7,5 ha) allekirjoittiin Metsähallituksen kanssa 5.5.2017

Hankkeen tavoitteena on yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa valmistella Sarviniemen alue retkeilykäyttöön jo kesäksi 2017 toteuttamalla välttämättömät siistimistyöt ja kartoittaa asukkaiden toiveita Sarviniemen alueen palveluista ja yrittäjien kiinnostusta ja suunnitelmia Sarviniemen toimintojen toteuttamiseen.

Hanke järjesti talkoot Sarviniemessä 19.5. ja 10.6. Ohjelmallinen talkooilta pidettiin 27.7., jolloin alueen siistimisen lisäksi paikalla olijat saivat tietoa saimaannorpasta sekä pääsivät seuraamaan perinteikästä nuotanvetoa. Lisäksi hanke järjesti yrittäjille suunnatun keskustelu- ja ideointitilaisuuden 14.6. Syyskuussa järjestettiin Sarviniemen kulttuuripuolta esiin tuova Menneiden aikojen ilta (9.9.) ja 21.10. pidettiin vielä kauden viimeiset talkoot. Sarviniemen aluetta on siistitty sekä kunnostettu turvallisemmaksi ja paremmin palvelevaksi. Alueella on tällä hetkellä kaksi nuotiopaikkaa puukatoksineen, kaksi käymälää sekä alueen käyttöä ohjaavat opastaulut. Kehitystyö jatkuu kaiken aikaa.

Hankkeessa perustetaan Sarviniemen toimijaverkosto ja tehdään huoltosopimukset paikallisten toimijoiden kanssa. Pidemmän tähtäimen kehittämistä varten teetetään suunnitelmat alueen virkistys- ja matkailupalvelujen toteutumiseen tarvittaville rakenteille, rakennuksille ja ympäristönhoidolle yhteistyössä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa. Tavoitteena on modernit ja kestävät rakennukset, joiden suunnitteluprosessiin voivat osallistua myös alueen asukkaat ja toimijat. 12.12. järjestettiin Taipalsaaren kunnantalolla arkkitehtisuunnittelun yleisötilaisuus. Suunnitelluille rakennuksille teetetään kuvat rakennus- ja toimenpidelupien hakemista varten.

Yleiseen retkeilykäyttöön vuokrattu alue Taipalsaaren Sarviniemessä.

Lisäksi alueen tunnettuuden sekä geologisen ja historiantietämyksen lisäämiseksi toteutetaan valokuvanäyttely, joka esittelee Saimaan geokohteita ja historiaa. Näyttely kiertää Etelä-Karjalan alueen geopark-kunnissa vuosina 2017-2018.

Sarviniemi retkikohteeksi -hankkeelle on saatu avustusta Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä ja Leader Länsi-Saimaa on puoltanut hankerahoitusta, josta lopullisen päätöksen teki Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

 

Lisätietoja Hanna Ollikaiselta, puh. 040 823 5105, sähköposti hanna.ollikainen@ekarjala.fi.

           

                                       

 

 

 

6. hanketiedote_Arkkitehtisuunnittelun yleisötilaisuus

Tiedote näyttelyn valmistumisesta

Tiedote Sarviniemen arkkitehtisuunnittelusta

4. hanketiedote

Menneiden aikojen ilta 9.9.2017

1. hanketiedote

2. hanketiedote

3. hanketiedote

Kutsu yrittäjille suunnattuun keskustelu- ja ideointitilaisuuteen