Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

Retkeilypalveluiden ylläpitäjä ja kehittäjä

Lahnasenkoski Virkistysaluesäätiön omistukseen

Kutsu tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen 27.6. klo 18, tervetuloa Rautjärven kunnantalolle!

Mukana tilaisuudessa
Harri Anttila, Rautjärven kunta
Visa Niittyniemi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Matti Vaittinen, Saimaan Vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Hanna Ollikainen, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö osti Hiitolanjoen Lahnasenkosken voimalan omistukseensa. Kauppakirja Vantaan Energia Oy:n ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kesken allekirjoitettiin Simpeleellä 14.6.2017. Kaupan kohteena on Lahnasenkoski ja sen ympärillä Vantaan Energialle kuuluvat tilat, Virkistysaluesäätiö omistaa ennestään joen ranta-alueet molemmilla puolilla voimalaitosta. Hankinnan jälkeen alueesta muodostuu yhtenäinen jokimaiseman hallitsema virkistysalue. Kaupassa säätiön omistukseen siirtyvät myös voimalaitos ja patorakenteet.

Rautjärven kunta, Kaakkois-Suomen Ely-keskus ja Etelä-Karjalan liitto ovat vuodesta 2016 käyneet keskusteluja Hiitolanjoen kolmen pienen vesivoimalan (Kangaskoski, Lahnasenkoski, Ritakoski) omistajien kanssa. Tavoitteena on kosken ennallistaminen Laatokan lohen vapaan nousun mahdollistamiseksi Suomen puoleisiin koskiin ja sivupuroihin. Koska neuvottelut eivät edenneet, ehdotettiin omistajaksi ja kosken ennallistamishankkeen vetäjäksi .maakunnan virkistysalueita hallinnoiva Virkistysaluesäätiö.

Lahnasenkosken ennallistaminen ei vielä yksin ratkaise kalojen vapaata nousua. Sekä Kangaskoskelle että Ritakoskelle on kuitenkin asetettu kalatien rakentamisvelvoite, josta Hiitolanjoen Voima Oy on valittanut. Valituksen vuoksi velvoitepäätökset eivät vielä ole lainvoimaisia.

Myymällä kiinteistön Vantaan Energia Oy vapautuu osaltaan velvoitteesta. Koska säätiön tarkoitus ei ole jatkaa voimalaitostoimintaa, ei se myöskään rakenna betoniportaisiin perustuvaa kalatietä. Virkistysaluesäätiön tarkoituksena onkin poistaa nousun esteet ja/tai toteuttaa luonnonmukainen kalatie.

Keskimmäisen kosken virkistysarvot ovat jo sinänsä merkittävät ja sen lisäksi hankkeen myötä kertyy huomattavaa kokemusta voimalaitostoiminnan lopettamisesta ja kosken ennallistamisesta. On hyvin todennäköistä, että lähivuosina myös alapuolisen Kangaskosken ja yläpuolisen Ritakosken kalatievelvoitteet saavat lainvoiman, jolloin lohen nousu mahdollistuu.