Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

Retkeilypalveluiden ylläpitäjä ja kehittäjä

Talous

Virkistysaluesäätiön toiminnan rahoitus

Virkistysaluesäätiön perustoiminnan rahoittavat säätiön toiminnassa mukana olevat kunnat eli kaikki Etelä-Karjalan maakunnan kunnat. Säätiö saa kunnilta vuosittain toiminta-avustuksen.

Kuntien avustuksella katetaan perustoiminnan hallintokulut sekä alueiden huoltokulut. Etelä-Karjalan liitto avustaa asiamiehen palkkakuluissa. Joinakin vuosina satunnaisia tuloja tulee hoitohakkuista tai myrskypuista saatavista metsänmyyntituloista.

Alueiden hankinnat
Virkistysaluesäätiön sääntöjen mukaan alueiden hankinnoista tulee päättää yksimielisesti hallituksen kokouksessa, jossa kaikki jäsenkunnat ovat edustettuina. Aluehankintoihin on saatu Ympäristöministeriön avustus (30-50%) ja loppu rahoitus tulee kunnilta asukaslukujen suhteessa. Aluehankintoja ei ole vireillä tällä hetkellä.

Hankerahoitus
Virkistysaluesäätiön ja Etelä-Karjalan maakunnan retkeilypalveluita kehitetään EU-hankerahoituksella. Hankkeisiin saadaan myös kuntarahoitusta. Käynnissä olevista EU-hankkeista lisätietoja kohdassa Kehittämishankkeet.

Käyttäjämaksuja
Retkisatamien ja virkistysalueiden käyttö on jokamiheneoikeuden tapaan vapaata ja huoltokulut katetaan kuntien säätiölle maksamalla toimintarahoituksella.

Polttopuuhuollosta erityisesti saunakohteissa aiheutuu kustannuksia, sitä enemmän mitä enemmän on käyttäjiä. Eniten kustannuksia aiheutuu retkisatamissa, joissa on laituri ja sauna. Näissä kohteissa kerätään laituri- ja saunamaksuja.

Lahjoitukset
Sääntöjen mukaan säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön pankkitili 1.6.2017 alkaen on FI78 5094 0020 1804 99