Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

Retkeilypalveluiden ylläpitäjä ja kehittäjä

Saimaa Geoparkin suunniteltu aluerajaus

Virkistysaluesäätiön retkisatamista Geopark-kohteita

Saimaan järvialueen maiseman takana on ikivanha kallioperä, jääkaudet ja niiden jälkeinen vesistöhistoria. Lisäksi elollinen luonto ja ihminen ovat aikojen kuluessa painaneet oman leimansa Saimaan alueelle. Tämä mielenkiintoinen geologiaan pohjautuva tarina on nyt tarkoitus tuoda esille.

Saimaalla on kiinnostava geologinen tarina!

Virkistysaluesäätiö on mukana Imatran Seudun Kehitysyhtiön hallinnoimassa Saimaa Geomatkailukohteeksi -hankkeessa, jolla luodaan kestävä luontomatkailun toimintamalli ja laaditaan hakemus kansainväliseen Geopuisto- eli Geopark-verkostoon mukaan liittymiseksi.

Geoparkin myötä eteläisestä Saimaasta tulee tunnettu luontomatkailukohde
Geologia on luontomatkailun nouseva trendi. Geoparkista on tullut suosittu toimintamalli luontomatkailulle Euroopassa ja Aasiassa. Geopuiston keskeinen tavoite on kestävän luontomatkailun ja paikallistalouden kehittäminen. Geopark-toimintamalli mahdollistaa Saimaan luontomatkailun kehittämiselle pysyvät puitteet ja kokoaa alueen toimijat yhteen kehittämään alueen luontomatkailua.

Kaikki pohjautuu geologiaan
Hankkeen yksi merkittävä tulos on laaja inventointiaineisto geologisesti mielenkiintoisista kohteista, inventoinnin on toteuttanut asiantuntijana Geologian tutkimuskeskus GTK. Erityistä esiteltävää eteläisellä Saimaalla on maailman vanhin kallioperä ja sille ominaiset kivilajit sekä geoligiselta kannalta hyvin nuoret ilmiöt kuten Salpausselät ja vesistön laskujoki Vuoksi, joka syntyi vasta 5700 vuotta sitten. Useat Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön retkisatamaista sijaitsee harjusaarissa, jotka ovat erityisen tyypillisä täällä, esim. Satamosaari.

Etelä-Karjala ja Etelä-Savo yhteistyössä
Saimaa Geoparkin on suunniteltu sijoittuvan eteläiselle Saimaalle Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueelle. Matkailullisen vetovoiman näkökulmasta Geopark-alueet ovat rinnastettavissa kansallispuistoihin ja UNESCOn maailmanperintökohteisiin, vaikka Geopark ei olekaan suojelualue. Viime marraskuussa myös Geopark-verkosto pääsi Unesco alaiseksi, joka käsittelee hakemukset verkostoon pääsemiseksi tästä vuodesta alkaen.

Saimaa Geomatkailukohteeksi- hankkeen toteuttajat
Saimaa Geomatkailukohteeksi-hanketta rahoittavat Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliitot sekä Imatran, Lappeenrannan ja Mikkelin kaupungit ja Juvan, Puumalan, Ruokolahden, Savitaipaleen, Sulkavan ja Taipalsaaren kunnat.

Lisää tietoa Saimaa Geopark -projektista

Lisää tietoa European Geopark -verkostosta